Fågelhundar

Fågelhundar är, som du förstår bara av namnet, en typ av hund som har avlats fram för att vara behjälplig vid olika typer av jakt på småvilt, framförallt fåglar. Detta är ett fint exempel på hur hundar kunnat användas i samspel med människor för väldigt specifika ändamål genom skickligt genomförd avel. Ett flertal raser ingår i kategorin, bland annat flera av våra mest populära sällskapshundar. I den här texten ska vi gå igenom vilka olika typer fågelhundar det finns, vad de måste vara bra på och varför de ofta fungerar ypperligt som sällskapshundar.

Fågelhundar är ofta experter på apportering

Fågelhundar för olika typer av jakt

Fågelhundarna delas numera in i två undergrupper, stående fågelhundar och den grupp som består av stötande och apporterande hundar. Även så kallade vattenhundar som simmar ut och tar byten som fällts i vatten, ingår i den senare gruppen. En stötande hund ska befinna sig i närheten av jägaren och hjälpa denne att hitta och skrämma upp ett byte så att jägaren kan skjuta det. Olika typer av spaniel-hundar används ofta vid denna typ av jakt som kräver ett väl utvecklat samspel mellan hund och jägare.

En stående fågelhund använder luktsinnet för att hitta villebråd och ställer sig sedan, helt stilla, i en speciell position så att jägaren blir uppmärksam på att det finns ett byte. På kommando från jägaren skrämmer hunden sedan upp bytet. Hundar av settertyp är vanliga stående hundar. Vattenhundar är framavlade för att ta byten som fälls i vatten. Alla fågelhundar kan även användas vid andra typer av småviltsjakt än fågeljakt. Det finns även hundar som är särskilt framavlade för jakt på specifika fågeltyper, t.ex. lunnefågel (lunnefågeln är dock fridlyst idag).

Bra rasegenskaper för fågelhundar

En fågelhund är ett intressant exempel på särpräglade beteenden som man har kunnat få fram med hjälp av avel. Fågelhundarna hör till de mest specialiserade hundraserna som finns idag. En apporterande fågelhund får inte förstöra bytet utan ska kunna bära det mjukt och oskadat i munnen till jägaren. En hund av annan typ skulle få svårt att kväva impulsen att bita i bytet och förvandla det till en oanvändbar massa av blod och fjädrar. Förmågan att vara vaken och inkännande i relationen till sin ägare är viktig för alla fågelhundar.

Många fågelhundar är utmärkta sällskapshundar, inte minst på grund av att de är lyhörda gentemot människor. Den av många älskade rasen labrador retriever är ett exempel på det. Till skillnad från många andra raser som är framavlade för ett speciellt syfte, kan en apporterande hund stimuleras på ett ganska enkelt sätt. Det är bara att kasta en boll och vänta på att få tillbaka den. För hunden är detta tillräckligt likt fågeljakt för att den ska känna att den arbetar och gör nytta.

En trevlig hundtyp

Fågelhundar är en gammal hundtyp som har levt kvar trots att fågeljakt inte längre är särskilt vanligt. Att fågelhundarna fortfarande är populära beror till viss del på att de är framtagna för en typ av jakt som kräver goda allroundegenskaper och ett bra samarbete mellan hunden och dess ägare. Fågelhundarna är således pigga och vakna hundar som har lätt att lära sig lyssna till människor. Det finns olika typer av hundar som är specialiserade på olika typer av småviltsjakt. Apporterande hundar är experter på att hitta ett nedlagt byte och bära det oskadat till jägaren.